O projekcie

Zarówno katastrofy naturalne, jak i humanitarne powodują masowe przesiedlenia dotkniętej nimi ludności. Problem ciągłego wzrostu liczby uchodźców i przesiedleńców na świecie budzi duże zainteresowanie interesariuszy i decydentów, w tym reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i pozarządowych organizacji pomocowych.

Analiza i prezentacja interakcji między mieszkańcami obozów a środowiskiem
Analiza i zrozumienie społeczno-ekonomicznych czynników oddziałujących na środowisko
Prezentacja wartości dodanej jaką dostarcza analiza danych teledetekcyjnych w monitorowaniu i zarządzaniu niedostępnymi obszarami
Opracowanie społeczno-środowiskowego systemu informacyjnego o obozach dla uchodźców /przesiedleńców, w formie platformy mapowej

Przeczytaj więcej